Winti & obias’s

De vier energiebronnen verdeeld onder de obia & winti ‘s

Tapu winti – Energiebron v/d Lucht

Gron of Syoro wenu – Energiebron v/d aarde

Watra wenu – Energiebron van het water

Busi wenu – Energiebron van het plantenrijk( bos)

De Entiteiten:

Aisa: Deze behoren tot de aarde groep( goron-winti)

Zij worden als moeder van de aarde als hogere entiteit beschouwd. Aisa manifesteert zich vooral bij oudere vrouwen.

Legba/liba: Deze behoren tot de aarde groep. Bij de goron winti is hij de enige die als spreekbuis dient en alles kan zeggen. Als deze entiteit verstoord is , kan zij haar drager aanzetten tot diefstal of rondlopen als zwerver.

Fodu/ vodu : Deze behoren tot de aarde groep. Fodu komt het meest voor bij vrouwen. Zij maakt deel uit van de hofhouding van de Aisa, wier voornaamste boodschapster zij is en bezit een eigen taal. De verschillen tussen Aisa en Fado blijken uit de klederdracht en de manier waarop zij dansen.

Ampuku: Deze behoren tot de groep entiteiten van het bos ( busi winti). Ze zijn de boodschappers van de hogere entiteiten. Ampuku komt veel voor bij vrouwen. Deze entiteiten is vooral verantwoordelijk voor problemen rond de voortplanting en seksualiteit zoals: onvruchtbaarheid, schijnzwangerschap etc. Mannelijke Ampuku kunnen een vrouwelijk medium tijdens de slaap seksueel bezoeken. Zij willen haar als man voor het leven en zijn jaloers op mannen in de stoffelijke wereld. Sommigen beweren dat Ampuku homoseksualiteit kan veroorzaken. Maar dat is niet waar. Ze zijn slim , kunnen andere entiteiten imiteren en daar mee het heel religieus gebeuren misleiden.

Binnenkort worden andere entiteiten nog benoemd. Onder constructie